S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Un Bore Mercher Heno am 21:00

  Gydag Alpay bellach wedi marw, mae Williams yn benderfynol o roi'r bai ar Faith. Mae Terry'n cwrdd â DCI Parry ac mae Steve yn dychwelyd i'w orffennol troseddol i helpu Faith.

 • Hen Blant Bach Nadolig Heno am 20:00

  Mae'r arbrawf wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog. Mae chwech o blant bach am rannu wythnos yng nghwmni criw o bensiynwyr yn y ganolfan ddydd leol. Sut byddant yn delio â'r rhai sy'n byw gyda dementia?

 • ​Un Bore Mercher Bob nos Sul 9.00

  Mae bywyd Faith yn newid yn llwyr wedi diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

 • Bang Ar gael ar-lein

  Mae'r gyfres gyfan o Bang ar gael i wylio ar wasanaeth ar-alw S4C tan 7 Ionawr 2018.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?