S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Parti Bwyd Beca Heno am 21:30

  Bydd Beca'n cynnal parti yn Marchnad Borough yn Llundain i drigolion Cymraeg y ddinas. Bwyd stryd fydd ar y fwydlen a bydd y gyflwynwraig a'r gantores Lisa Agharad yn helpu yn y gegin.

 • Ar y Bysus Heno am 20:25

  Y tro hwn mae gan Clive Edwards y cyfrifoldeb o gludo 40 o fois yr ardal draw i Ynys Manaw ar gyfer cyngerdd. A Glenys Richards sy'n ein tywys ni o gwmpas lonydd anghysbell Eglwyswrw.

 • Chwedloni Heno am 19:55

  Stori Siôn Bailey Hughes sy'n cael ei hadrodd heno.

 • Cais i Gymru

  Mae panel arbenigwyr y Clwb Rygbi - Gareth Rhys Owen, Gareth Charles a Gwyn Jones - wedi dewis saith perl o blith ceisiau gemau'r 5 Gwlad, 6 Gwlad a Gemau'r Hydref o'r 1960au hyd heddiw. Dyma'ch cyfle chi i ddewis eich hoff gais.

 • Chwedlau

  Mis o raglenni i ddathlu'r ddawn o ddweud stori.

  A pobl Cymru yn rhannu eu chwedlau eu hunain ar wefan Chwedloni.

 • ​Un Bore Mercher Bob nos Sul 9.00

  Mae bywyd Faith yn newid yn llwyr wedi diflaniad ei gŵr un bore Mercher.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?