S4C
Dewisiadau

Cynnwys

  • Pwy 'di Bos y Gegin?! Heno am 20:00

    Yn cystadlu yn yr ail raglen mae Genod Rhydonnen o ardal Rhuthun â'u bos, Gwenno Evans; Teulu Coedmadog o ardal Tregarth dan arweiniad Julia Bolton a Theulu Llandeilo gyda'u bos, Lowri Rowlands.

  • Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Heno am 21:30

    Bydd y rhaglen heno yn ymchwilio i honiadau bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dal i fethu a David Davis AS sy'n wynebu cwestiynau Guto Harri.

  • FFIT Cymru

    8 wythnos anhygoel a 5 trawsnewidiad syfrdanol! Mae'r cynlluniau bwyd a ffitrwydd i gyd ar y wefan a gwyliwch y gyfres gyfan eto ar alw. Cadwch lygaid ar y cyfrif Twitter a Facebook am newyddion am y gyfres nesa'.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?