S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Cefn Gwlad Heno am 20:00

  Mae Dai yng nghwmni criw Gorsaf Dân ac Achub Crymych, Rhys Henllan ymhlith hen beiriannau ar Ynys Fôn, Meleri Garn Fach yn hel diadell ar gefn beic enduro a chawn hanes clwb Milgi Milgi Gorsgoch.

 • Y Byd ar Bedwar Heno am 21:30

  Heno, cawn glywed gan gefnogwyr, sydd wedi cael llond bol ar ymddygiad meddw rhai pobl yn Stadiwm Principality yn ystod gemau Cymru. Ai'r peintiau neu'r pwyntiau sydd bwysicaf i ffans heddiw?

 • Rownd a Rownd Heddiw am 18:30

  Hefo pwy mae Wil yn cysylltu drwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Mae perthynas Siân a John braidd yn gymhleth ar hyn o bryd ond mae un Barry a Carys yn llawer mwy stormus!

 • Craith

  Wedi colli'r gyfres? Tydi hi ddim yn rhy hwyr. Mae pob pennod ar gael ar-lein tan 31 Mawrth 2018.

Rhaglenni

Fy S4C

Tanysgrifiwch i dderbyn e-bost misol sy'n cynnwys gwybodaeth am ein rhaglenni, gwasanaethau, nwyddau a'n digwyddiadau ac yn cynnig cyfle i chi leisio barn am ein gwasanaethau.

Tanysgrifio!
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?