S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

 • Eisiau colli pwysau a thrawsnewid eich hunain? Ceisiadau yn agored ar gyfer y gyfres newydd o FFIT Cymru

  15 Ionawr 2019

  Mae rhaglen deledu sy'n anelu i drawsnewid ffitrwydd a iechyd pum person yn derbyn ceisiadau ar gyfer y gyfres nesaf.

  Mae Cwmni Da, y cwmni teledu sy'n cynhyrchu FFIT Cymru ar gyfer S4C, yn annog pobl i roi eu henwau ymlaen i gymryd rhan yn y gyfres nesaf drwy fynd i'r wefan, s4c.cymru/ffitcymru, a chlicio ar y botwm 'Ymgeisio Yma'. Y dyddiad cau yw 25 Ionawr 2019.

 • Ailbenodi Aelod Bwrdd S4C


  Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi ailbenodi Hugh Hesketh Evans fel Aelod Bwrdd S4C am gyfnod o 2 flynedd yn cychwyn 20 Tachwedd 2018.

 • Geraint Evans yw Comisiynydd Newyddion a Materion Cyhoeddus newydd S4C

  Mae S4C yn falch o gyhoeddi mai Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes newydd y sianel yw Geraint Evans. Mae Geraint ar hyn o bryd yn Olygydd Rhaglenni Cymraeg yn ITV Cymru ac yn gyfrifol am raglenni megis Y Byd yn ei le, Y Byd ar Bedwar, Ein Byd a Cefn Gwlad.

 • Mwynhewch wledd o glasuron a ffilmiau’r Ŵyl gyda bocs sets S4C Clic

  12 Rhagfyr 2018

  Mi fydd detholiad o gyfresi poblogaidd S4C a ffilmiau Nadolig ar gael i'w wylio ar alw fel bocs sets ar wasanaeth ar-alw y sianel, S4C Clic.


 • 50,000 o ddilynwyr Facebook gan S4C

  Mae S4C wedi cyhoeddi cystadleuaeth arbennig i ddathlu cyrraedd 50,000 o ddilynwyr ar Facebook. S4C sy'n rhedeg y cyfrif Cymraeg mwyaf gyda'r nifer uchaf o ddilynwyr.

 • S4C yn ennill gwobr BAFTA plant

  Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc, Prosiect Z, wedi ennill gwobr BAFTA Plant 2018. Cynhaliwyd seremoni BAFTA, sydd yn gwobrwyo'r rheiny sy'n flaengar ym maes cyfryngau plant ym Mhrydain, yn Llundain neithiwr nos Sul 25 Tachwedd.

 • Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi ei henwebu am wobr drama rhyngwladol

  Mae cyfres lwyddiannus S4C Un Bore Mercher (Keeping Faith) wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau Rhyngwladol Drama C21 2018 yng nghategori Drama Gorau Drama Mewn Iaith Heblaw Saesneg.

  Wedi ei ffilmio yng ngorllewin Cymru, fe ddatblygwyd Un Bore Mercher yn wreiddiol gan S4C. Yn ystod yr haf, dangoswyd Keeping Faith ar deledu rhwydwaith ar draws y DG - y tro cyntaf i gynhyrchiad drama teledu ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru gael ei ddarlledu ar BBC One.

 • Agoriad swyddogol pencadlys newydd S4C

  8 Tachwedd 2018

  Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Jeremy Wright CF, AS a Gweinidog Llywodraeth y DU i Gymru Yr Arglwydd Bourne yn agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin heddiw, dydd Iau, 8 Tachwedd 2018 am 11.30 y bore.

  Yn ystod eu hymweliad byddant yn cael eu tywys ar daith o'r adeilad newydd sbon, arloesol Yr Egin.

 • Noson Gwylwyr Y Trallwng

  1 Tachwedd 2018

  Mae rhai o gyflwynwyr mwyaf poblogaidd S4C yn byw ac yn gweithio yng nghanolbarth Cymru ac mae camera cwmnïau teledu Cymraeg yn aml yn cael eu gweld yn ffilmio ar hyd a lled Powys - ond nawr mae cyfle i wylwyr yr ardal ddod o hyd i'w llais.

 • Newyddion cynhyrchu

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?